Ziek melden - ziekmelding

Ziek melden moet bij de leidinggevende of P&O, afhankelijk van hoe het in het handboek van de organisatie staat.

Je hoeft je ziek zijn niet uitgebreid toe te lichten of te verantwoorden, denk aan art. 8 EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens): je mag kiezen met wie je je privacy deelt.

De werkgever is verplicht conform ziektewet en WULBZ het loon door te betalen.

Als werkgever je gebiedt toch op het werk te komen, kun je dat weigeren, maar dan wordt het steevast een rechtszaak (ontslag op staande voet of looninhouding vragen om kort geding vanuit werknemer). Wees daarom zo voorbereid dat je voor een eventuele rechtbank zoveel diagnosen hebt (op schrift, goed verantwoord) dat je bij een rechtsbank sterk staat. Dan kun je ook tegen de werkgever zeggen: 'Ik heb mijn ziekte in uitgebreide diagnose vorm op schrift staan, maar dat houd ik liever voor mezelf. Ik ben niet in staat om te werken'.

Dat moet de werkgever dan maar accepteren.

Als de werkgever een bedrijfsarts op je afstuurt, hoef je deze ook weinig te vertellen, immers: art. 8 EVRM. In het licht van 'vrije artsenkeuze' mag je om een andere bedrijfsarts vragen, tot je er een hebt die je aan staat.

Volgens art. BW 7:452 moet je de bedrijfsarts wel IETS vertellen, nl. zoveel dat hij zich 'redelijkerwijze een beeld kan vormen van de inzetbaarheid'. Meer niet.

https://www.arbeidsrechter.nl/ziekte-werknemer-medewerker-rechten-plichten

Bedrijfsarts en werkgever horen de ziekmelding door te geven aan UWV. Velen doen dit niet, wees er alert op en houdt zelf contact met het UWV.

Verdere nuttige informatie:

https://www.rtlnieuws.nl/economie/home/ziek-melden-let-vooral-hier-even-op

https://www.judex.nl/rechtsgebied/werk_%26_ontslag/ziekte-%26-arbeidsongeschiktheid/artikelen/488/wanneer-kan-mijn-werkgever-de-loonbetaling-tijdens-mijn-ziekte-stopzetten_.htm

Let op wanneer iets een 'arbeidsgerelateerde ziekte' is of een 'beroepsziekte': zie http://beroepsziekten.nl en volg de daarbij genoemde richtlijn.

Er geldt: WVP, Wet Verbetering Poortwachter, procesgang eerste en tweede ziektejaar. Samen met werkgever een plan van aanpak maken (klik 1 klik 2) waarover werknemer en werkgever consenus hebben. KIES ZELF een hulpverlener, en declareer de KOSTEN BIJ DE WERKGEVER.

Hier is dit punt juridisch goed uitgewerkt:

http://www.burnout.nl/burnout-juridisch/index.html#g