Tips - trucs - tools in omgang met bedrijfsarts; voorbereiding op bedrijfsarts

Zeer veel voorbeeldbriefjes die u kunt schrijven staan (downloadbaar in .doc!) op:

http://reintegratie.theater/downloadpagina/

Hieronder volgen daarom alleen de belangrijkste tools:

1) in geval van beroepsziekte (volgens u), schrijf de bedrijfsarts/arboarts laten houden aan de richtlijn van de beroepsziekte
2) als de werkgever u iets gaat voorschrijven, of dicteren, doen alsof hij beslist etc.:
3) empathie

4) klacht (klik .doc) indienen over bedrijfsarts (en mailen naar klokkenluider2@outlook.com)
5) in gesprekken over vaststellingsovereenkomst 285.000 euro vragen - zie voor onderbouwing homepage http://vaststellingsovereenkomst.nl - toon die pagina ook aan werkgever in de onderhandeling
6) de bedrijfsarts gewoon OVERSLAAN

Antwoorden op de 3 meest gestelde vragen over bedrijfsarts/arboarts: klik pdf

1) in geval van beroepsziekte (volgens u), schrijf de bedrijfsarts/arboarts laten houden aan de richtlijn van de beroepsziekte:

'Geachte bedrijfsarts/arboarts,

Graag verzoek ik u conform 7:463 BW (professionele standaard, volgen richtlijn) en 7:453 BW: goed hulpverlener, de richtlijn voor.....inclusief diagnostische tests te volgen. Graag zou ik willen dat u dat bij ons eerst volgende treffen doet.

Bent u dat niet van plan, zou u dat mij per email willen mededelen?

Met vriendelijke groet,

werknemer abc'

2) als de werkgever u iets gaat voorschrijven, of dicteren, doen alsof hij beslist etc.:

'Geachte bedrijfsarts/arboarts,

U enige rol naar mij toe is: een gesprek met mij hebben, zodat u de werkgever kunt adviseren, conform art. 14.1 arbowet.

Voor de rest hebt u NIETS over mij te zeggen, en bovendien heb ik vrije artsenkeuze.

Op http://bedrijfsarts.net/juridisch.html staan uw plichten.

Voor de rest beslist de werkgever alles, en niet u. De werkgever kan zich niet achter u/bedrijfsarts/arboarts verschuilen, zie CRvB 9 november 2009, BK:3713.

Met vriendelijke groet,

werknemer abc'

3) empathie

'Geachte bedrijfsarts,

Volgens de KNMG en vele artikelen op http://scholar.google.com (waar de wetenschap van de gehele wereld staat) is 'empathie' een onderdeel van de professionaliteit van de bedrijfsarts.

Er is ook een speciale schaal ontwikkeld om de empathie van de arts in ogen van de patiënt te meten: de JSE, Jeffersin Scale of Empathy - klik hier voor .doc.

Ik ga die over u invullen en aan de Minister Volksgezondheid sturen en de KNMG, zodat het meeweegt hij het al dan niet verlengen van uw vijf jaarlijkse verlenging van sociaal geneeskundig specialist'

Mvg,

werknemer abc'

4 en 5 behoeven geen nadere toelichting.

6) Bedrijfsarts OVERSLAAN


Kies uw lievelings P&O-er uit, en schrijf hem/haar een email als volgt: u kunt de tekst gewoon copy pasten en zelf plakken in uw mail, in word, etc.. Succes!

---------------------------------------------

'Beste......,

Jij bent eigenlijk altijd de P&O-er geweest die ik het meest vertrouw, vandaar deze mail.

Ik ben ziek, en volgens mij is het arbeidsgerelateerd. Ik herken helemaal mijn ziektebeeld op http://beroepsziekten.nl, en bijbehorende richtlijn. Privé ben ik een arts / psycholoog aan het zoeken om de diagnose op te schrijven.

Waar ik het over wil hebben: de arbodienst/bedrijfsartsen. Het is algemeen bekend dat zij, sinds de presentatie van mr Rik Schuurmans aan de NVAB op 20-10-2014, zie http://slideplayer.nl/slide/2612095/, collectief hebben besloten om alle beroepsziekte en arbeidsgerelateerdheid te ontkennen. Zij verkiezen de eigen portemonnee en weder-inhuur door werkgevers BOVEN de eed van Hippocrates, en plegen wat mij betreft daarmee collectief een misdaad tegen de menselijkheid.

Arbodiensten, arbo-artsen, bedrijfsartsen zijn 'ontkeningsdummies' geworden die P&O op zieke medewerkers afstuurt die nog 'geloven dat een arts er is om iemand beter te maken'. Ik ben echter intussen volwassen, niet meer naief, en ook niet te intimideren.

Mag ik je verzoeken geen ontkenningsdummies meer op mij af te sturen?

Aan de ene kant ben ik (art. BW 7:452) verplicht de bedrijfsarts enige informatie te geven opdat hij zich een beeld kan vormen, aan de andere kant geldt art. 8 EVRM (Europese Verdrag Rechten van de Mens) dat ik mijn privacy mag delen wie ik wil. Verder geldt OOK: vrije artsenkeuze.

Wettelijk hebben bedrijfsartsen maar 1 rol: art 14. arbowet – de werkgever adviseren, en met name qua PREVENTIE. NIET: mij genezen. NIET: beslissen of ik wel of niet ziek ben. Ik beslis zelf of ik ziek ben, en dan word ik door de ziektewet gedekt. Mocht u mijn salaris dan inhouden of mij op staande voet ontslaan, dan zien wij elkaar voor de rechter – ik heb mijn ziektediagnoses klaarliggen. Ik hoop niet dat u die weg wilt gaan.

Bedrijfsartsen en arboartsen zijn verder niet mijn artsen (ik heb vrije artsen keuze), art 8 EVRM geeft mij het recht mijn priveleven te delen met slechts wie ik wil, en zij beslissen niets. De werkgever beslist alles.

Voortaan sla ik bedrijfsartsen en arboartsen dus OVER en zoek ik zelf artsen en psychologen die mij beter kunnen maken. Conform de WGBO, vrije keuze van hulpverlener.

Omdat het arbeidsgerelateerd is, zijn de kosten van herstel wel voor werkgever: zie o.a.

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

Dus inderdaad: werknemer kiest arts/diagnosticus/genezer, en werkgever betaalt. Als werkgever niet betaalt rapporteert werknemer dit gewoonlijk aan het UWV, om de werkgever alvast te noteren voor bezava en loonsancties.

Bij de invoering van bezava, en wellicht ueberhaupt bij de invoering van arbodiensten, is de werkgever nogal naief geweest. Zij dachten dat artsen en arbodienstverleners 'gewoon hun best zouden doen werknemers te genezen'.

Helaas, slechts niets is minder waar!

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn verworden tot intimidators van zieke werknemers, ontkenners van beroepsziekten, en laten zich slechts uurtje factuurtje inhuren voor

a) ontkenningen

b) het zoeken van 'spijkers op laag water' om het individu zoveel mogelijk prive de schuld te geven

(teneinde arbeidsgerelateerdheid te verdoezelen en ziekte en herstel etc., het gewone medische circuit 'in te flikkeren' ten koste van de gewone ziektekostenverzekering.

Het is niet voor niets dat de voorzitter van Oval, Petra van Goorbergh, in Trouw op 13 maart 2018 beweert meer inzicht te willen in privegegevens: het i niet om werknemers beter te maken, maar om meer prive – ziektes te vinden en arbeidsgerelateerdheid te verdoezelen!

Bovendien gaat de werkgever helemaal niet over mijn herstel. PREVENTIE is taak van de werkgever; als de werkgever niet goed aan preventie heeft gedaan en de werknemer wordt toch ziek, dan heeft werknemer de vrijheid genezing te zoeken, op kosten werkgever, maar nooit kan de hulp BEPAALD worden door de werkgever. Dat gaat tegen WGBO en art 8 Evrm in – en tegen alle gezonde mensen logica.

Ik hoop met deze brief een 'gemeenschappelijk terrein' te hebben geschapen waarop wij samen verder kunnen: werkgever met mij als werknemer. Als bedrijfs- en arboartsen richtlijnen niet naleven, wil ik ze niet zien, ik kies mijn eigen genezers uit – wel op uw kosten.

Waar wij wel consensus over moeten bereiken is een plan van aanpak en een probleemanalyse. Ik zal er binnenkort twee aan u voorleggen, ter accordering.

Een vso wil ik slechts als die in de orde grootte van tonnen is, zie argumentatie en feiten op de homepage van http://vaststellingsovereenkomst.nl. Maar een vaststellingsovereenkomst bij ziekt mag niet, en is wetsontduiking, ook bij geheimhoudingsplicht, het blijft ontduiking van arbowet en WvP.

Mvg,

werknemer abc"