Macht

Omdat de juridische 'machtsbasis' van een bedrijfsarts of arboarts zo zwak is (alleen art. 14.1 arbowet, adviseur werkgever) zal hij/zij, om vaker betaald te worden door werkgevers, vaak voordoen als spreekbuis van de werkgever en niet zelden dingen voorschrijven.

De werkgever kan zich nooit achter de bedrijfsarts verschuilen: zie CRvB 19 november 2009, BK:3713.

Het is in feite de werkgever die alles beslist:

  • of u ziekteverlof krijgt en hoe lang
  • wanneer u weer mag komen werken, etc.

U kunt slechts ACHTERAF de werkgever aansprakelijk stellen, op grond van:

  • preventie, zoals voorgescheven in de arbowet
  • plicht tot goed werkgeverschap, art 7:611 BW
  • plicht tot loondoorbetaling tijdens ziekte, WULBZ en Art. 7:629 BW


De werkgever hoort, indien het een BEROEPSZIEKTE is (http://beroepsziekten.nl), de herstelinterventie te betalen:

https://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Uiteraard is het niet verstandig weer aan het werk te gaan zonder
- analyse waardoor de beroepsziekte kwam
- weghaling van triggers van de beroepsziekte
- consensus werkgever en werknemer over plan van aanpak, in het licht van WvP, Wet Verbetering Poortwachter, en procesgang eerste en tweede ziektejaar.