Macht

Omdat de juridische 'machtsbasis' van een bedrijfsarts of arboarts zo zwak is (alleen art. 14.1 arbowet, adviseur werkgever) zal hij/zij, om vaker betaald te worden door werkgevers, probereb zich 'almachtig' voor te doen en niet zelden:

  • intimideren
  • dicteren
  • doen alsof hij/zij beslist
  • u een conflict aanpraten zodat werkgever u op grond van 'verstoorde arbeidsverhoudingen' kan ontslaan.

Machtsmisbruik bedrijfsarts? Geef hem/haar meteen een beoordeling op onze beoordelingspagina (klik)

Ene PPJ beschreef zijn ervaringen met werkgever en bedrijfsarts op 1 A4, en gaf het mee als titel: 'Van bedrijfsarts BULLEBAK tot goedkeuring zelfgekozen hersteltraject' - klik pdf

Klacht indienen over bedrijfsarts? Hier is het formulier klik .doc en mail het ingevuld aan klokkenluider2@outlook.com. Deze spaart ze op, totdat het er 500 zijn en hij de stapel vertrouwelijk kan overhandigen aan de 2e Kamer Commissie over sociale zaken en werkgelegenheid (cie.szw@tweedekamer.nl)

De werkgever kan zich nooit achter de bedrijfsarts verschuilen: zie CRvB 19 november 2009, BK:3713.

Het is in feite de werkgever die alles beslist:

  • of u ziekteverlof krijgt en hoe lang
  • wanneer u weer mag komen werken, etc.

U kunt slechts ACHTERAF de werkgever aansprakelijk stellen, op grond van:

  • preventie, zoals voorgescheven in de arbowet
  • plicht tot goed werkgeverschap, art 7:611 BW
  • plicht tot loondoorbetaling tijdens ziekte, WULBZ en Art. 7:629 BW


De werkgever hoort, indien het een BEROEPSZIEKTE is (http://beroepsziekten.nl), de herstelinterventie te betalen:

https://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Uiteraard is het nonsens weer aan het werk te gaan zonder
- analyse waardoor de beroepsziekte kwam
- weghaling van triggers van de beroepsziekte
- consensus werkgever en werknemer over plan van aanpak, in het licht van WvP, Wet Verbetering Poortwachter, en procesgang eerste en tweede ziektejaar.