De enige site over bedrijfsartsen en arboartsen voor WERKNEMERS - inclusief tips, trucs en tools

"Gekscherend: sinds de introductie van bezava in 2014, word ik als bedrijfsarts alleen nog ingehuurd om

 • richtlijnen beroepsziekten niet na te komen
 • alle beroepsziekten te ontkennen
 • zieke werknemers aan te praten dat IK beslis over wel of niet ziek zijn, dat IK beslis over reïntegratie, tempo van opbouw etc. Kortom: ik blaas mezelf zoveel mogelijk op...vooral bij jonge vrouwen werkt dat, ze pikken alles van me
 • zieke werknemers de ggz in te sluizen, waarna arbeidsgerelateerdheid verdwijnt
 • zieke werknemers te intimideren, zodat ze te vroeg aan het werk gaan, van mij aannemen dat ze een conflict hebben, ze wanhopig worden zodat ze zelf ontslag nemen, of dat ze voor een schamele paar duizend euro een vaststellingsovereenkomst tekenen"

   


Voor 2014 waren er niet veel problemen met bedrijfsartsen en arboartsen, sinds 2014 des te meer. Sinds 2014 geldt 'modernisering ziektewet' of tewel 'bezava', waar u op http://bezava.com en de felle site reintegratie.theater des te meer over leest. Het komt erop neer dat een werkgever tot 10 jaar lang alle kosten moet betalen van een werknemer die 'ziek uit dienst' is gegaan. De wetgever deed dit met de goede bedoeling dat werkgevers beter voor de gezondheid van werknemers zouden zorgen, zeker bij korte/tijdelijke/flex/nuluren contracten.

Het tegengestelde lijkt echter waar: bedrijfsartsen hebben schijnbaar collectief besloten bij voorkeur alle arbeidsgerelateerdheid te ontkennen, sinds een presentatie van mr. Rik Schuurmans op 20 november 2014 aan de NVAB - zie o.a. http://slideplayer.nl/slide/2612095/ en https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://reintegratie.theater/docs/NVAB-BeZaVa-en-werkgevers-mr-Rik-Schuurmans-20-10-2014.ppt

Dat betekent vooral: alle beroepsziekten ontkennen (http://beroepsziekten.nl) inclusief richtlijnen en tests, en alle arbeidsgerelateerdheid ontkennen! De huidige werknemer is dus erg bang voor de bedrijfsarts, dat die alles zal ontkennen, dat die je geen ziekteverlof geeft en soms: je zo snel mogelijk aan het werk zet, in de hoop dat de zieke werknemer uit wanhoop zelf zijn ontslag neemt.

Met veel voordelen voor de werkgever
- geen bezava (2-8 ton per ziek uit dienst gegane werkenemer; voor bedragen en bronnen zie homepage http://vaststellingsovereenkomst.nl)

 • geen aansprakelijkheid voor werkgever
 • geen reintegratiekosten voor werkgever
 • geen aanpassingen van werkplek of organisatie nodig.

 

Goede werkgevers en bedrijfsartsen

Uiteraard zijn er ook goede werkgevers en bedrijfsartsen: met een rechtvaardige inborst, of eerlijk uit pragmatisme. Werknemers 'in de watten leggen' en niet ziekten ontkennen, maar juist goed luisteren naar de werknemer en deze alle hulp bieden om er bovenop te komen komt met name voor in de volgende situaties:

 • schaarste in het vakgebied (ICT-ers)
 • grote bedrijfsspecialisatie (een procesoperator die jarenlang ingewerkt moet worden om de fabriek te kennen, of een hoogwaardig consultant bij een adviesbureau, of een accountant)
 • werknemers met een groot sociaal draagvlak die ook privé contact hebben met veel collega's, en ook diens prive email adressen hebben. Een collega die slecht behandeld wordt door de werkgever bij ziekte, zal dan zijn 'bevriende' collega's op de hoogte stellen, en die zullen klagen bij P&O. In elk geval gaat het beeld van het management aan 'gruzelementen' als zij een werknemer slecht behandelen (vb.: metaalindustrie, bouw).