De enige site over bedrijfsartsen en arboartsen voor WERKNEMERS - inclusief tips, trucs en tools hoe met deze lieden om te gaan

"Sinds de introductie van bezava in 2014, word ik als bedrijfsarts alleen nog ingehuurd om

 • richtlijnen beroepsziekten niet na te komen
 • alle beroepsziekten te ontkennen
 • zieke werknemers aan te praten dat IK beslis over wel of niet ziek zijn, dat IK beslis over reïntegratie, tempo van opbouw etc. Kortom: ik blaas mezelf zoveel mogelijk op...vooral bij jonge vrouwen werkt dat, ze pikken alles van me
 • zieke werknemers de ggz in te sluizen, waarna arbeidsgerelateerdheid verdwijnt
 • zieke werknemers te intimideren, zodat ze te vroeg aan het werk gaan, van mij aannemen dat ze een conflict hebben, ze wanhopig worden zodat ze zelf ontslag nemen, of dat ze voor een schamele paar duizend euro een vaststellingsovereenkomst tekenen"

   

Antwoorden op de drie meest gestelde vragen over (rechten van) bedrijfsarts/arboarts KLIK pdf

Het zal duidelijk zijn dat onze mening (wij zijn ex-casemanagers die gestopt zijn vanwege de in onze ogen corrupte handelswijze van veel arboartsen en bedrijfsartsen) bedrijfsartsen en arboartsen nogal vaak de werknemer intimideren en nog zieker maken dan die al was.

Allereerst het verschil tussen bedrijfsarts en arboarts: een bedrijfsarts is een basisarts die een specialisatie tot bedrijfsarts heeft gevolgd. Dat houdt in: 4 jaar stage lopen bij een arbodienst en dan 1 dag per week theorie. Een arboarts is elke arts die bij een arbodienst in dienst is - dat kan dus een bedrijfsarts zijn, een basisarts, of een gewezen medisch specialist.

Het grote probleem van deze lieden is dat ze volkomen werken voor eigen portemonnee, en volkomen betaald worden door de werkgever. 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt' geldt hier. De ede van Hippocrates, waarbij gezworen is dat het belang van de klant/patiënt voorop zou staan, wordt met voeten getreden.

De opstelling van een bedrijfsarts (waarmee hier op deze site ook altijd arboarts onder valt) hangt geheel af van de werkgever. Een werkgever huurt een bedrijfsarts in op grond van 'uurtje factuurtje' en vertelt de bedrijfsarts van tevoren wat die moet zeggen.

Voor 2014 waren er niet veel problemen met bedrijfsartsen en arboartsen, sinds 2014 des te meer. Sinds 2014 geldt 'modernisering ziektewet' of tewel 'bezava', waar u op http://bezava.com en de felle site reintegratie.theater des te meer over leest. Het komt erop neer dat een werkgever tot 12 jaar lang alle kosten moet betalen van een werknemer die 'ziek uit dienst' is gegaan. De wetgever deed dit met de goede bedoeling dat werkgevers beter voor de gezondheid van werknemers zouden zorgen, zeker bij korte/tijdelijke/flex/nuluren contracten.

Het tegengestelde lijkt echter waar: bedrijfsartsen hebben collectief besloten alle arbeidsgerelateerdheid te ontkennen, sinds een presentatie van mr. Rik Schuurmans op 20 november 2014 aan de NVAB - zie o.a. http://slideplayer.nl/slide/2612095/ en https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://reintegratie.theater/docs/NVAB-BeZaVa-en-werkgevers-mr-Rik-Schuurmans-20-10-2014.ppt

Dat betekent vooral: alle beroepsziekten ontkennen (http://beroepsziekten.nl) inclusief richtlijnen en tests, en alle arbeidsgerelateerdheid ontkennen! De huidige werknemer is dus erg bang voor de bedrijfsarts, dat die alles zal ontkennen, dat die je geen ziekteverlof geeft en je zo snel mogelijk aan het werk zet, in de hoop dat de zieke werknemer uit wanhoop zelf zijn ontslag neemt!

Met veel voordelen voor de werkgever
- geen bezava (2-8 ton per ziek uit dienst gegane werkenemer; voor bedragen en bronnen zie homepage http://vaststellingsovereenkomst.nl)

 • geen aansprakelijkheid voor werkgever
 • geen reintegratiekosten voor werkgever
 • geen aanpassingen van werkplek of organisatie nodig.

 

Hulp voor werknemers

Deze site beoogt zodanig hulp te bieden aan u, werknemer, dat bedrijfsarts BANG VOOR U wordt! En dat u gelijk krijgt met uw ziekte - dat in elk geval de richtlijn van de betreffende beroepsziekte wordt gevolgd inclusief tests.

Van de 'second opinion' van een bedrijfsarts hoeft u niets te verwachten: de bovenste wet voor artsen is 'macht houden', en daarom zullen ze elkaar allemaal en altijd dekken.

Zeker emotioneel en psychologisch komen de meeste bedrijfsartsen/arboartsen veel tekort. Naar onze mening hebben zij een heel beperkt emotioneel leven, en zeer beperkt empathisch vermogen (schaarse uitzonderingen nagelaten). Hun kennis van psychologie is belabberd en in wetenschap lezen, zoals vermeld op http://google.scholar.com hebben zij geen zin. Dit terwijl de meeste uitval tegenwoordig PSYCHISCH is, en binnen de categorie 'psychisch': burnout. Daarom aan de linker kant onze links naar de grootste burnout-kenners van Nederland en België: Stichting Burnout.

Goede werkgevers

Uiteraard zijn er ook goede werkgevers: met een rechtvaardige inborst, of eerlijk uit pragmatisme. Werknemers 'in de watten leggen' en niet ziekten ontkennen, maar juist goed luisteren naar de werknemer en deze alle hulp bieden om er bovenop te komen komt met name voor in de volgende situaties:

 • schaarste in het vakgebied (ICT-ers)
 • grote bedrijfsspecialisatie (een procesoperator die jarenlang ingewerkt moet worden om de fabriek te kennen, of een hoogwaardig consultant bij een adviesbureau, of een accountant)
 • werknemers met een groot sociaal draagvlak die ook privé contact hebben met veel collega's, en ook diens prive email adressen hebben. Een collega die slecht behandeld wordt door de werkgever bij ziekte, zal dan zijn 'bevriende' collega's op de hoogte stellen, en die zullen klagen bij P&O. In elk geval gaat het beeld van het management aan 'gruzelementen' als zij een werknemer slecht behandelen (vb.: metaalindustrie, bouw).